РОЗІГРАШУ подарнкового сертифікату номіналом «5 000» грн. дляподорожі на двох »

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ подарункового сертифікату номіналом «5 000» грн. дляподорожі на двох »під час проведення заходу в ТРЦ «DEPO’t center»м. Лубни 14.02.2019 До дня Святого Валентина ТРЦ

1. Учасники Розіграшу

1.1. Учасником Розіграшу може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Розіграшу вже виповнилось 18 (вісімнадцять) років, та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Розіграші а, зазначені в пункті 5 цих Правил (далі – «Учасник» або «Учасники»).

1.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Розіграшах:

1.2.1.працівники та представники Замовника Розіграшу, Організатора Розіграшу, та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Розіграшу;

1.2.2.чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 2.2.1 п.2.2 цих Правил, а також їхні найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

1.2.3.особи, яким на момент проведення Розіграшу не виповнилось 18 років;

1.2.4.особи, що не є громадянами України;

1.2.5.особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

2. Тривалість Розіграшу та місце його проведення

2.1. Розіграш проводиться 14 лютого 2019 року о 17:00 годині.

2.2. Розіграш призу за допомогою лототрону;

2.3. Порядок і строк реєстрації учасників Розіграшу визначений у розділі 5 цих Правил.

2.4. Термін проведення Розіграшу та місце його проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

3. Порядок участі в Розіграші, реєстрація Учасників Розіграшу та порядок вручення призу.

3.1. Розіграш призу відбувається за допомогою лототрону.

3.1.1. Для участі в Розіграші необхідно в період з 20 січня 2019 року по 14 лютого 2019рокузробитипокупкив будь-яких торгівельних закладахТРЦ «DEPO’t center»в тому числі дитячій розважальній зоні «FantasyTown», за винятком магазину «Фуршет», на загальну суму не менш ніж 1000,00 (одна тисяча) гривень в будь-яких, мінімум 2 (двох) різних, магазинах або закладах. Чеків може бути будь-яка кількість. З чеками (на загальну суму 1000,00 грн. та як мінімум з 2 (двох) різних закладів) підійти до промоутера на другому поверсі ТРЦ «DEPO’t center» та заповнити анкетуучасника. Промоутер перевіряє чеки, ознайомлює з правилами розіграшу, дає заповнити анкету учасника розіграшу.Анкета учасника розіграшу складається з двох відривних частин з однаковою номерною серією, які повинні бути заповнені учасником розіграшу: дата заповнення, № чеків, магазин де зроблена покупка, ПІБ, контактний телефон, згода на смс розсилку. Після заповнення анкети - одна частина залишається в учасника, друга частина (купон) кидається в лототрон для подальшого розіграшу в зазначений в п. 3.1. цих Правил день та час. .Час роботи промоутера в період з 20 січня 2019 р. по 14 лютого 2019 р. включно. - з вівторка по суботуз 12:00 до 16:00 год.,понеділок та неділя – реєстрація не проводиться.,14 лютого 2019 р. промоутер працює з 12:00 до 17:00 год.

3.1.2. Чеки, що надають для участі в акції промоутер помічає підписом та приколює до білету учаснику.

4.1.3. 14 лютого 2019 року о 17 годин 00 хвилин учасник розіграшу, який відповідає умовам, визначеним у розділі 2 цих Правил, та який виконав вимоги розіграшу, вказані в п.5.1.1. цих Правил,повинен бути присутній на розіграші.При собі необхідно мати відривну частину анкети учасника, чеки від магазинів, які попередньо були помічені підписом промоутера при регістраціїі та зареєстровані на промостійці, паспорт.

3.1.4. Розіграш проводиться 14 лютого 2019 року в 17:00 год. в ТРЦ «DEPO’t center» на другому поверсі.

3.1.5. Ведучий (або дитина когось з відвідувачів) дістає з лототрону купон і запрошує на сцену власника анкети номери частин якого збіглися. Переможець отримує копію (муляж) сертифікату, у якому зазначено найменування призу.

3.1.6. За правилами розіграшу кожен квиток розіграшу бере участь у розіграші Сертифікату тільки один раз. Якщо протягом 5 (п’яти) хвилини власник озвученого номера не виходить на сцену, даний номер визнається недійсним і Сертифікат розігруєтеся знову.

4. Права та обов’язки Учасника Розіграшу призу.

4.1. Права Учасника Розіграшу призу.

4.1.1. Ознайомлюватись з офіційними правилами проведення Розіграшу.

4.1.2. Брати участь в проведені Розіграшу в порядку, визначеному даними Правилами.

4.1.3. Отримувати інформацію про зміну цих Правил.

4.2. Обов’язки Учасника Розіграшу.

4.2.1. Виконувати умови даних Правил.

4.2.2. У випадку визначення Учасника Розіграшу як такого, що має право отримати Сертифікат, Учасник зобов’язаний виконати усі необхідні для цього дії, що зазначені в п.5.1.3. цих Правил. Умови відмови у видачі Сертифікату викладені у розділі 10 цих Правил.

5. Права та обов’язки Організатора та Замовника Розіграшу Сертифікату .

5.1. Обов’язки Організатора.

5.1.1. Провести Розіграш Сертифікату у відповідності з даними Правилами.

5.2. Права Організатора:

5.2.1. Організатор Розіграшу користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.

5.3. Права Замовника:

5.3.1.Відмовити у видачі Сертифікату у випадках зазначених в п.11 даних Правил.

5.3.2. Замовник залишає за собою право вимагати пред’явлення копії (муляжу) Сертифікату на туристичні послуги номіналом5000,00 грн. для Отримання оригіналу Сертифікату із заповненими ПІБ переможця, на підставі оригіналу паспорту, картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків), номер мобільного телефону, а також ПІБ, оригіналу паспорту,картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків), номер мобільного телефону осіб, які скористаються Оригіналом Сертифікату. У випадку неможливості Переможця Розіграшу пред’явити паспорт, номер мобільного телефону Організатору Розіграшу незалежно від причин/ Замовник Розіграшу має право не вручати Сертифікат такому Учаснику.

5.3.3.Відмовити у видачі Сертифікату Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил.

5.3.4. Відмовити у видачі Сертифікату Учаснику, який не виконав всі умови цих Правил правильно та у повному обсязі.

5.4. Обов’язки Замовника

5.4.1. Видати Сертифікат переможцю Розіграшу Сертифікату, що виконали всі умови цих Правил.

6. Способи та порядки інформування Учасників Розіграшу Сертифікату про строки та умови його проведення.

6.1. Інформування Учасників Розіграшу та потенційних Учасників Розіграшу про умови участі, продовження строку Розіграшу, збільшення призового Фонду Розіграшу, інших змін, будуть здійснюватися на Інтернет-сайті Організатора http://Lubny.depocenter/ua та/або у повідомленнях ведучого Розіграшу Сертифікату.

7. Порядок визначення переможців Розіграшу та отримання Сертифікату.

7.1. Визначення переможців Розіграшу Сертифікату відбудетьсязгідно з розділом 5 цих Правил.

7.2. Визначення власників Сертифікату відбудеться згідно з розділом 5 цих Правилсеред усіх присутніх учасників Розіграшу.

7.3. Учасник не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в розіграшіСертифікату третім особам.

7.4. За результатами Розіграшу Сертифікату буде складено відповідний протокол, який буде засвідчений Замовником. В протоколі буде вказано номер мобільного телефону Учасника на отримання Сертифікату, його ПІБ.

7.5. Переможець Розіграшу Сертифікату, визначених відповідно до розділу 5 цих Правил, повинен звернутися не пізніше 15 лютого 2019 року до представника Замовника Батієвської Ірини Анатоліївни (контактний телефон 066 605 87 66) за адресою: м. Лубни просп.. Володимирський, 98, із копією (муляжем) Сертифікату, яка, на підставі наданих Переможцем Розіграшу Сертифікату оригіналу паспорту, картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків), номер мобільного телефону,а також оригіналу паспорту,картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків), номер мобільного телефону осіб, які скористаються Оригіналом Сертифікату, здійснить заповнення в оригіналі Сертифікату ПІБ Переможця Розіграшу та осіб, які скористаються оригіналом Сертифікату. Переможець Розіграшу та особи які скористаються Оригіналом Сертифікату, зобов’язані надати представнику Замовника засвідчені власноручно копії власного Паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків). Переможець Розіграшу Сертифікату зобов’язаний підписати акт приймання-передачі Сертифікату.

7.6. Після отримання Сертифікату Переможець Розіграшу, визначений відповідно до розділу 5 цих Правил, може звернутися з 15 лютого 2019 р по 15 квітня 2019 р. доФОП Нестерова Олена Олександрівна за адресою:м. Лубни, просп. Володимирський, 98, ТРЦ «DEPO`t center», другий поверх,з метою обміну Сертифікату на подорож. Переможець РОЗІГРАШУ Сертифікату зобов’язаний надати представнику ФОП Нестерова Олена Олександрівнаоригінал сертифікату (у якому зазначено найменування Сертифікату, а також прізвище, ім’я, по батьковіПереможця РОЗІГРАШУ та осіб, які скористаються оригіналом Сертифікату).

7.6. Видача Оригіналу Сертифікату здійснюється в момент виконання вимог, визначених у п. 9.5. цих Правил, за адресою: м. Лубни, просп. Володимирський, 98.

7.7. Вивезення, винесення Сертифікату з місця видачі Переможець Розіграшу Сертифікату забезпечує за власний рахунок.

8. Інші умови

8.1. Сертифікат не видається за умови невиконання Учасником Розіграшу даних Правил.

8.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Розіграшу, а також усі результати Розіграшу є остаточними та перегляду не підлягають.

8.3. Організаторзалишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Розіграші Сертифікату в порядку передбаченому в п.8 цих Правил.

8.4. Замовникзалишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Сертифікату Учасникам Розіграшу у випадку:

8.4.1. Якщо Учасник Розіграшу не пред‘явив оригінал власного паспортугромадянина України та картку фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків) та не засвідчив власноручно копій Паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків (з реєстраційним номером облікової картки платника податків).

8.4.2. Якщо Учасник Розіграшу не надав сертифікат, у якому зазначено найменування Сертифікату, а також прізвище, ім’я, по батьковіучасника Розіграшу.

8.4.3. Якщо Учасник Розіграшу надав Замовнику не всю інформацію, передбачену даними Правилами.

8.4.4. Якщо Учасник Розіграшу порушив інші положення даних Правил, а також в інших умовах, передбачених чинним законодавством України.

8.4.5. Якщо у Організатора та/або Замовника Розіграшу виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Розіграшу такого Учасника.

8.4.6. Якщо Учасник Розіграшу звернувся до Замовника за отриманням Сертифікату пізніше строку, вказаного у пункті 9.6 цих Правил.

8.5. З моменту отримання Сертифікату Учасником Розіграшу останній несе ризик по його випадковому знищенню, втрати або псуванню. Замовник не несе відповідальності за подальше використання отриманого Сертифікату Учасником Розіграшу призу.

8.6. Організатор та Замовникзалишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Розіграшу.

8.8. Учасник Розіграшу, що бере участь в Розіграші Сертифікату, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.

8.9. Грошовий еквівалент вартості Сертифікату не виплачується.

8.10. Для виконання зобов‘язань по врученню Призу Організатор має право вимагати від Учасника Розіграшу надання інформації, передбаченої і необхідної, для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Учасника Розіграшу в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Організатора від зобов‘язань стосовно врученого йому Сертифікату.

8.11. Організатор на свій власний розсуд може визнати недійсними всі Анкети, а також подальшу участь в Розіграші Сертифікату будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Розіграшу Сертифікату, або діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином, або здійснює дії метою яких є докучання, образа, погрожування та заподіяння занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов‘язана з Розіграшом Сертифікату.

8.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Розіграшу Сертифікату не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Розіграшу Сертифікату, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Розіграшу Сертифікату.

8.13. Всі Учасники Розіграшу призу самостійно оплачують всі витрати понесені ними у зв‘язку з їх участю в Розіграші Сертифікату.

8.14. У випадку відмови Учасника Розіграшу від отримання Сертифікату, такий Учасник Акції втрачає право на отримання відповідного Сертифікату від Замовника Розіграшу.

8.15.Організатор не несе будь-якої відповідальності за друкарські помилки у будь-яких поліграфічних матеріалах про Розіграші Сертифікату.

9. Персональні дані

9.1. Учасник Розіграшу Сертифікату діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Розіграшу бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Розіграші призу та отриманням Сертифікату.

9.2. Під час участі в Розіграші Учасники Розіграшу самостійно заносять свої персональні дані, а саме: ПІБ, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

9.3. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Розіграшу персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші данні, що надаються Учасником Розіграшу для участі в Розіграші Сертифікату (далі - «Персональні дані»). (Збір та обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.)

9.4. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник Розіграшу підтверджує, що з моменту початку його участі в Розіграшу він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

9.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Замовником самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

9.6. Організатор/Замовник не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор/Замовник не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

9.7. Взявши участь в Розіграші, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором/Замовником в рамках даного Розіграшу, можуть бути використані Організатором/Замовником та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь- якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору/Замовнику.

9.8.Процедура визначення Учасників Розіграшу, які мають право одержати Сертифікат, не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор/Замовник Розіграшу не отримує винагороду від Учасників Розіграшу за їхню участь в Розіграші Сертифікату.

Акция завешена